Rosa dels Vents

Direcció Nom Graus
N (0º) Tramuntana de 337.5º a 22.5º
NE (45º) Gregal 22.5º a 67.5º
E (90º) Llevant 67.5º a 112.5º
SE (135º) Xaloc 112.5º a 157.5º
S (180º) Migjorn 157.5º a 202.5º
SO (225º) Garbí 202.5º a 247.5º
O (270º) Ponent 247.5º a 292.5º
N0 (315º) Mestral 292.5º a 337.5º