Conversions unitats de mesura

Introduir la dada a la casella corresponent i clicar sobre el botó calcular per obtenir la conversió a la resta de valors.

Velocitat vent

Temperatura