Escala Douglas - altura onades

Escala Douglas

Grau Nom Altura de les onades (m)
0 Mar plana 0
1 Mar arrissada 0 - 0.1
2 Marejol 0.1 - 0.5
3 Maror 0.5 - 1.25
4 Forta maror 1.25 - 2.5
5 Maregassa 2.5 - 4
6 Mar brava 4 - 6
7 Mar desfeta 6 - 9
8 Mar molt alta 9 - 14
9 Mar enorme >14